Tłumaczenia prawne i prawnicze

Przez ponad 25 lat wykonywania tłumaczeń prawniczych dla krajowych i zagranicznych kancelarii oraz lokalnych działów prawnych i globalnych korporacji wypracowaliśmy unikalne know-how, którym służymy naszym Klientom. Dziś mogą Państwo potrzebować tłumaczenia uwierzytelnionego na potrzeby transakcji w Niemczech, a jutro wyceny na tłumaczenie obszernej dokumentacji związanej z postepowaniem arbitrażowym prowadzonym w Wielkiej Brytanii. W obydwu przypadkach Lacrosse przedstawi Państwu najbardziej dogodne rozwiązanie, a cały projekt zrealizuje z uwzględnieniem Państwa potrzeb i oczekiwań.

Przykłady tłumaczeń prawniczych

Bieżąca obsługa brytyjskich kancelarii prawnych z tzw. Magic Circle oraz innym wiodących, pod względem poziomu przychodów, firm prawniczych* Przypis: Na podstawie rankingu Legal Weekly Top 100.

Tłumaczenie z języka niemieckiego na język angielski 450-stronicowego prospektu emisyjnego dla frankfurckiego oddziału wiodącej firmy prawniczej w związku z pierwszą emisją akcji (IPO) firmy z sektora technologicznego o wartości ponad 50 mln EUR. Projekt w całości został wykonany w bezpiecznym środowisku tłumaczeniowym z wykorzystaniem narzędzi memoQ server.

Bieżące tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i z języka niemieckiego na język polski dokumentów związanych ze znaną międzynarodową sprawą sądową obejmującą zarzuty naruszenia patentów w sektorze farmaceutycznym dla wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej. Na potrzeby tego projektu zebraliśmy dedykowany zespół tłumaczy i korektorów z odpowiednim doświadczeniem prawniczym i naukowym, którzy mają doświadczenie w korzystaniu z narzędzi CAT.

Tłumaczenia przysięgłe około 800 komunikatów, które zostały użyte jako materiał dowodowy w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym dotyczącym inwestycji nieruchomościowych. Projekt był niezwykle skomplikowany – wszystkie materiały zostały nam dostarczone na płytach CD w formie skanów.

Tłumaczenie, w ciągu jednego weekendu, z języka włoskiego na język angielski około 100 stron sprawozdania i uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy międzynarodowej grupy bankowej.

Tłumaczenie z języka niemieckiego na język angielski ponad 450 stron opinii biegłego związanej z wartością likwidacyjną spółki dla międzynarodowej kancelarii prawnej.

Tłumaczenia realizuje starannie dobrany tłumacz z doświadczeniem w tłumaczeniu dokumentów o tematyce prawno-finansowej, m.in. prospektów emisyjnych, sprawozdań finansowych, dokumentów towarzyszących, znający Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Tłumaczenia poddawane są korekcie językowej. Korektor sprawdza kompletność tłumaczenia, literówki, poprawność danych liczbowych oraz nazw własnych. W ramach stałej współpracy (od 2013 roku), stworzyliśmy pamięć tłumaczeniową dla klienta dzięki czemu jesteśmy w stanie wykorzystać zgodności z wcześniej tłumaczonymi materiałami i w ten sposób realizować kompleksowe projekty w krótkim czasie.

Tłumaczenie z języka polskiego na angielski odpowiedzi na pozew wraz z dokumentacją pomocniczą. Tłumaczenie obejmowało 750 stron rozliczeniowych. Z uwagi na specyfikę dokumentacji – dokumenty prawnicze i dokumenty o tematyce technicznej w projekt zaangażowany był zespół tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie.

Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego na polski umowy kupna – sprzedaży przedsiębiorstwa. Tłumaczenie obejmowało 505 stron rozliczeniowych. Z uwagi na bardzo pilny charakter zlecenia (5 dni roboczych) do tłumaczenia został zaangażowany zespół pięciu tłumaczy i korektor, który czuwał nad spójnością terminologii. Pomimo napiętego harmonogramu zlecenie zostało ukończone w terminie z zachowaniem najwyższej jakości tłumaczenia.

Referencje oraz szersza informacja o zrealizowanych projektach dostępne na życzenie.

Tłumaczenia prawnicze i proofreading przygotowywane przez ekspertów

Tłumaczenia prawnicze i proofreading przygotowywane przez ekspertów

Nasz zespół składa się z tłumaczy z wieloletnim stażem, w tym native speakerów. Wielu naszych tłumaczy ma, oprócz studiów lingwistycznych, ukończone studia prawnicze, a merytoryczny nadzór nad tłumaczeniami sprawuje weryfikator prawnik.

Bogata baza sprawdzonych tłumaczy, profesjonalny zespół zarządzania projektami oraz nowoczesna infrastruktura informatyczna pozwalają nam przeprowadzać nawet najbardziej wymagające projekty. Potrafimy realizować kompleksowe przedsięwzięcia tłumaczeniowe w krótkim czasie.

Naszym klientom zapewniamy wsparcie językowe:

  • przy wszelkiego rodzaju transakcjach dotyczących rynków kapitałowych, restrukturyzacji, fuzji i nabywania spółek;
  • w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym antymonopolowych, patentowych, upadłościowych, przetargowych;
  • w dziedzinach takich jak prawo cywilne, handlowe, karne, ubezpieczeniowe, energetyczne, farmaceutyczne;
  • jak również w zakresie bieżącego doradztwa korporacyjnego.

Jesteśmy świadomi wysokiego stopnia poufności powierzanych nam materiałów, dlatego przed rozpoczęciem współpracy podpisujemy zobowiązania do zachowania poufności (NDA). Wszyscy pracownicy i współpracownicy Lacrosse podlegają analogicznym zobowiązaniom.